www.ekowap.pl

Badanie PH Gleby

Badanie PH Gleby

Odczyn gleby to jeden z najważniejszych czynników w uprawie roślin. Od kwasowości gleby zależy m.in. efektywność pobierania wody i składników pokarmowych.
Sprawdzenie odczynu gleby (czyli pH) nie jest trudne. Nasza firma wychodząc na przeciw rosnącemu zainteresowania dokładnymi badaniami zakupiła specjalistyczny sprzęt do badania pH gleby.
Szczegółowe badanie odczynu pH zapewnia 100% wykorzystanie nawożenia, Lepsza efektywność wyższe plony. 

Dla naszych klientów badanie wykonujemy za darmo!

 

Jak pobrać próbki gleby do zbadania jej odczynu

 

Aby badanie odczynu gleby było miarodajne, należy prawidłowo pobrać próbki podłoża.

  • Przede wszystkim próbki powinny być pobrane z wielu miejsc badanego stanowiska.
  • Na każde 100 m2powinny przypadać co najmniej. 3–4 próbki (im więcej, tym lepiej).
  • Zwykle glebę pobiera się na głębokości około 20 cm.

Odczyn gleby nie może być sprawdzany bezpośrednio po nawożeniu, bowiem zabieg ten może znacząco wpłynąć na wynik.