www.ekowap.pl

Dezynfekcja i odświeżanie

Dezynfekcja i odświeżanie

 

 

HYGIENIZAC agro – w jego skład wchodzi wysoko reaktywne wapno palone tlenkowe o zawartości CaO min 90%

 

HYGIENIZAC agro ma postać granulek o nieregularnym kształcie 2-6mm i został stworzony do dezynfekcji, osuszania, odświeżania oraz redukcji emisji amoniaku w pomieszczeniach inwentarskich.

Jest produktem naturalnym, nie zanieczyszczającym środowiska naturalnego i wód gruntowych.

 

Produkt w kontakcie z wodą zaczyna bardzo szybko reagować. W wyniku reakcji wytwarza się wysoka temperatura – powyżej 75°C,  co w konsekwencji:

-        niszczy większość mikroorganizmów odpornych na wysoką temperaturę

-        redukuje czynniki chorobotwórcze

-        rozmiękcza podłoża co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń

-        osusza odchody zwierzęce

-        ogranicza nieprzyjemny zapach

-        poprawia odczyn

 

 Dawkowanie:

Produkt należy stosować w pustych pomieszczeniach po całkowitym usunięciu ściółki. Podłoże powinno być wilgotne – w przypadku słabej wilgotności zwilżyć podłoże w ilości do 2 litrów wody na m2 powierzchni.

W pustym pomieszczeniu rozprowadzić równomiernie za pomocą łopatki ok 500g/m2 (500kg/1000m2).

Po upływie 2h zmyć powierzchnię i ponownie zastosować dawkę 500g/m2. Po upływie 24h należy sprawdzić czy reakcja ustała – sprawdzając temperaturę podłoża (np przykładając rękę do podłoża)

Po stwierdzniu iż reakcja ustała można wprowadzić zwierzętado pomieszczenia.

 

 

Środki ostrożności:

-        produkt działa drażniąco na na układ oddechowy i skórę

-        nie wdychać pyłu

-        unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

-        w przypadku dostania się produktu do oczu należy natychmiast przemyć dużą ilością bieżącej wody
         i zwrócić się o pomoc lekarską

 

Podczas stosowania produktu musi być stosowana odzież ochronna:

-        maska przeciwpyłowa

-        rękawice ochronne

-        okulary ochronne

-        ubranie robocze zasłaniające skórę

 

Opakowania:

        Big-bag 500kg

 

Przechowywanie:

        Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.