www.ekowap.pl

Wapno rolnicze

Wapno rolnicze

Bardzo ważny produkt w rolnictwie przeznaczony do odkwaszania gleb. Głównie spotyka się wapno rolnicze pod dwoma postaciami: nawozowo-magnezowe, nawozowo-węglanowe.

Wapno węglanowe

Dostępne sa na rynku różne zawartości wapna węglanowego w CaO. W przypadku występienia 50% posiada właściwości tj. neutralizacja toksyn, poprawienie odczynu gleby, uzupełnienie odpowiedniej ilości wapna, polepszenie struktury gleby. Przeznaczenie tego wapna rolniczego jest głównie pod uprawy rolne i użytki zielone.

Wapno magnezowe

Tym razem kolejnym typem omawianego wapna rolniczego, będzie wapno magnezowe. Dostarcza glebie bardzo dużo mikro i makroelementów tj. miedźi, żelaza oraz cynku. Ponadto odkwasza glebę poprawiając jej skład fizyczny oraz chemiczny. Przyczynia się to do wzrostu wartości odżywczych produktów rolnych, a także do poprawy jakości cech roślin. Najczęściej spotykanym na rynku produktem z tej kategorii jest wapno magnezowo-węglanowe.

Właściwe użytkowanie tego nawozu daje bardzo dużo korzyści, do których możemy zaliczyć:

  • odkwaszanie gleby ( przyczynia się do fizycznej i chemicznej poprawy jej struktury )
  • większa ilość magnezu w glebie i roślinach (powoduje wydajniejszą produkcję roślinną)
  • lepsze przyswajanie azotu i fosforu
  • uzupełnienie gleby w niezbędne mikroelementy
  • większa odporność roślin
  • zapobieganie degradacji gleby
  • pomaga w tworzeniu się warstwy próchnicy (skuteczne rozkładanie się resztek takich jak obornik czy pozostałości po zebranych wcześniej plonach)

Zastosowanie wapna nawozowo-węglanowego jest różnorodne i można wykorzystać do praktycznie każdego rodzaju roślin i gleb. Najlepsze działanie otrzymamy po zastosowaniu na obszarze i przyoraniu. Można jednak stosować bezpośrednio przed sadzeniem i wysiewem.

Wapno rolnicze nie ma określonych kryteriów w kwestii przechowywania. Optymalnie jest, gdy znajdzie się w suchym i zadaszonym miejscu. W rolnictwie wapno nawozowe ma bardzo istotne znaczenie, więc należy je stosować do gleb w celu obfitych plonów.

 Efekty wapna rolniczego.

Dostępne rodzaje wapna rolniczego w naszej ofercie: