www.ekowap.pl

Agrowap ACTIVE

agrowap ACTIVE jest to granulowany nawóz wapniowy

z dodatkiem kwasów humusowych

 

Zawartość CaO 53-55% (CaCO3 98%)reaktywność 100%

liczba zobojętniania 53

NAWÓZ WE-ŚRODEK WAPNUJĄCY

wapień rozdrobniony G.1.1b

Spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu WE 2003/2003

Odpowiedni skład wapna nawozowego i kwasów humusowych sprawia, że nawóz wpływa na poprawę pH gleby, przyspiesza rozkład materii organicznej i uwalnia z niej składniki pokarmowe. W następstwie tego wprowadzone do gleby kwasy humusowe zatrzymują uwolnione składniki w warstwie ornej. Następuje podniesienie kultury gleby i poprawa stosunków powietrzno-wodnych. Uprawiane w następstwie rośliny mają lepszy dostęp do składników pokarmowych, wody i powietrza oraz są bardziej odporne na choroby .

Agrowap ACTIVE  to nawóz, który powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszej Firmy w produkcji nawozów wapniowych obliczu degradacji polskich gleb, spowodowanej intensyfikacją upraw, nawożeniem, stosowaniem dużej ilości środków ochrony roślin i monokultury. W wyniku stosowania agrowap ACTIVE wzrasta zawartość składników pokarmowych w glebie oraz wzrasta przyswajanie NPK, można więc stosować mniejsze ilości nawozów, środków ochrony roślin, a uzyskiwane plony są większe. 

Stosując agrowap ACTIVE jednym przejazdem dostarczamy bieżącą dawkę wapnia w celu utrzymania odpowiedniego pH oraz dużą dawkę kwasów humusowych.

stosowanie:

Gleby

Bardzo lekkie - 200 kg/ha

Lekkie           - 250 kg /ha

średnie          - 350 kg/ha

ciężkie           - 500 kg/ha

 

użytki zielone - 300 kg/ha

 

 

 

Pliki do pobrania: