www.ekowap.pl

Agrowap EXTRA

znacznie poprawia odczyn gleby i dostarcza wapń dla wszystkich rodzajów gleby praktycznie w bardzo krótkim czasie po wysiewie, dzięki formie tlenkowej nawozu.

Dzięki odpowiedniej granulacji daje się odpowiednio rozsiewać na polu na szerokość powyżej 20m.

Agrowap EXTRA jest to wapno nawozowe w postaci tlenkowej zgranulowane, które poddane specjalistycznemu procesowi granulacji przeznaczone jest do stosowania głównie na glebach średnich i ciężkich, gdzie wymagana jest szybka poprawa odczynu pH.

Agrowap EXTRA jest nawozem zawierającym wysoką dawkę CaO i dlatego należy unikać przewapnowania.

 

Zalecane dawki Agrowap EXTRA w t/ha

 

Po okresie roku od zastosowania Agrowap EXTRA należy skontrolować poziom pH. Na podstawie tego wyniku określamy następną ilość dawki nawozu.

Wyrób spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów.

NAWÓZ WE-ŚRODEK WAPNUJĄCY

wapno palone jakość piersza grube G.2.1b

Zawartość wapnia całkowitego CaO min 90%

Liczba zobojętniania min.92

 

 

OPAKOWANIA:

BIG-BAG 0,6T; Worek 25kg

Do pobrania: