www.ekowap.pl

Agrowap Kreda

to granulowany wapień poddany specjalistycznemu procesowi granulacji przeznaczony pod uprawy polowe, sadownicze, ogrodnicze, użytki zielone.

 

Dzięki odpowiedniej granulacji daje się odpowiednio rozsiewać na polu na szerokość powyżej 20m.

Agrowap kreda posiada certyfikat NAWÓZ WE- ŚRODEK WAPNIUJĄCY Nr 18/15 wydany przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Wyrób spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów.

Podnosi odczyn gleby, poprawia jej strukturę oraz zwiększa możliwości przyswajalne innych nawozów i składników pokarmowych.

 

Agrowap kreda granulowana stosuje się zgodnie z terminami i zasadami dotyczącymi wapna nawozowego.

 Kreda granulowana tabela

 

Doskonale reaguje z glebą w wyniku czynników atmosferycznych, co powoduje bardzo szybką przyswajalność.

Nawóz jest pochodzenia naturalnego i może być wykorzystywany w gospodarstwach ekologicznych.

 NAWÓZ WE-ŚRODEK WAPNUJĄCY

Wapień rozdrobniony G.1.1B

Zawartość : CaO 52 - 55%

Liczba zobojętniania 53,

Reaktywność 100%

wilgotność poniżej 0,17%

 

OPAKOWANIA:

BIG-BAG 0,6T; Work 25kg

 

 

Pliki do Pobrania: