www.ekowap.pl

Agrowap Kreda

to granulowana kreda wapniowa poddana specjalistycznemu procesowi granulacji przeznaczona pod uprawy polowe, sadownicze, ogrodnicze, użytki zielone.

 

Dzięki odpowiedniej granulacji daje się odpowiednio rozsiewać na polu na szerokość powyżej 20m.

Spełnia wymagania dla nawozu odmiana 04 - CaO min 50% wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 2010r. ( Dz. U. Nr 183 poz. 1229).

Agrowap kreda posiada certyfikat NAWÓZ WE- ŚRODEK WAPNIUJĄCY Nr 18/15 wydany przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Wyrób spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów. Zawartość kadmu i ołowiu w nawozie nie przekracza dopuszczalnych wielkości dla wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2008r. (Dz. U. Nr 119 poz. 765 ).

Podnosi odczyn gleby, poprawia jej strukturę oraz zwiększa możliwości przyswajalne innych nawozów i składników pokarmowych.

 

Agrowap kreda granulowana stosuje się zgodnie z terminami i zasadami dotyczącymi wapna nawozowego.

 Kreda granulowana tabela

 

Doskonale reaguje z glebą w wyniku czynników atmosferycznych, co powoduje bardzo szybką przyswajalność.

Nawóz jest pochodzenia naturalnego i może być wykorzystywany w gospodarstwach ekologicznych.

 

Wapno nawozowe węglanowe odmiana 04 - granulat

Zawartość : CaO min 50% ( 52 - 55% )

Liczba zobojętniania 53, wilgotność poniżej 0,17%

 

OPAKOWANIA:

BIG-BAG 0,6T; Work 25kg

 

 

Pliki do Pobrania: