www.ekowap.pl

Agrowap Magnez 75/25

to wapno tlenkowe zawierające magnez.

Dzięki odpowiedniej granulacji daje się odpowiednio rozsiewać na polu na szerokość powyżej 20m.

Agrowap Magnez 75/25 znacznie poprawia odczyn gleby oraz dostarcza magnez dla wszystkich rodzajów gleb praktycznie w bardzo krótkim czasie po wysiewie, dzięki formie tlenkowej nawozu. Doskonale reaguje z glebą na skutek czynników atmosferycznych, co powoduje bardzo szybką przyswajalność.

 

Zalecane dawki Agrowap Magnez 75/25 w t/ha ( poprawienie odczynu pH w glebie ubogiej w magnez )

Po okresie roku od zastosowania Agrowap Magnez 75/25 należy skontrolować poziom pH. Na podstawie tego wyniku określamy następną ilość dawki nawozu.

 

 

 

Wyrób spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów.

NAWÓZ WE-ŚRODEK WAPNUJĄCY

wapno dolomitowe palonejakość podstawowa grube G.2.3a

Zawartość CaO + MgO min 75% w tym MgO min 25%

Liczba zobojętniania min.88

 

 

Agrowap Magnez produktem roku 2016

 centralne biuro certyfikacji krajowej

Pliki do pobrania:

 

Sprawdź również:

Agrowap Magnez 75/25 sprawozdanie z badań nr : NW/5/2017