www.ekowap.pl

Agrowap STANDARD

to wapno nawozowe w postaci tlenkowej zgranulowane, poddane specjalistycznemu procesowi granulacji.

Dzięki odpowiedniej granulacji daje się odpowiednio rozsiewać na polu na szerokość powyżej 20m.

Przeznaczone jest do stosowania na glebach średnich i ciężkich, gdzie wymagana jest szybka poprawa odczynu pH.

 

Agrowap STANDARD posiada certyfikat NAWÓZ WE- ŚRODEK WAPNUJĄCY Nr 17/15 wydany przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Wyrób spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów.

 

Zalecane dawki Agrowap STANDARD w t/ha

 

Po okresie roku od zastosowania Agrowap STANDARD należy skontrolować poziom pH. Na podstawie tego wyniku określamy następną ilość dawki nawozu.

 

 

Wyrób spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów.

NAWÓZ WE-ŚRODEK WAPNUJĄCY

wapno mieszane G.4.1

Zawartość wapnia całkowitego CaO min 65 %

Liczba zobojętniania 65

zawartość węglanów 39

liczba zobojętniania 65 wilgotność poniżej 0,10%

 

OPAKOWANIA:

BIG-BAG 0,6T;

Do pobrania:

CERTYFIKAT WE